vasario16
vasario16
Sveiki
VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ TAUTIŠKOS MUZIKOS ANSAMBLIS "VILNIJA"
vilnija
Parašė vilnija · April 14 2010 23:03:36
In memoriam
Parašė vilnija · December 19 2008 23:02:38

In Memoriam Leonui Pranuliui (1940-2008)

„Savo Tautai, Tėvynei, Lietuvai prisiekiu: Per visą savo gyvenimą būti tikros lietuviškos dvasios – būdo – charakterio ir papročių tautiečiu. Stengsiuos giliai pažinti savo Tautos didžiąją praeitį, Jos šviesią ateitį, Jos kultūrą, gyvenimą, visa tai, kas riša mane su Ja. Vengsiu klaidinančių rusų arba kitų tautų savybių ir ideologijų, kurios naikina ir degraduoja lietuvišką sąmonę ir kūną. Kiekviename žingsnyje būsiu pastabus, savikritiškas ir visapusiškai pasiruošęs veikti Tautos labui. Stengsiuos kiek galima daugiau atgaivinti žmonėse tautiškumą ir nurodyti bendrus tikslus bei dabartinę padėtį.
Tėvynė šaukia mane. Prisiekiu Jai atiduoti visus savo sugebėjimus, visas jėgas, o jei prireiks, ir gyvybę. Kiekviena tauta iš prigimties – laisva. O Lietuva per amžius buvo mylinti ir turinti laisvę Tauta. Kiek yra padėtų aukų Jos laisvei išsaugoti, bet dar daugiau reikės jėgų ir aukų tai taip trokštamai laisvei atgauti. Nors dabar dar nėra pribrendęs momentas šią garbingą ir šventą pareigą atlikti, bet visada esu pasiruošęs ją įvykdyti.
Mano šeima – mūsų Tauta. Mes Jos vaikai. Gyvensim kaip broliai.
Jeigu sulaužysiu šią šventą priesaiką – tenebūsiu vertas savo Tėvynės sūnaus vardo. Tenubaudžia mane Dievas ir kritusių už Tėvynę karžygių dvasia.
Tepadeda ir stiprina mane didžiųjų Lietuvos didvyrių žygdarbiai. Telydi mane Dievas“.


Šie žodžiai buvo pasakyti seniai, dar sovietinės okupacijos laikais – 1959 metais ir turėjo įtaką visam likusiam Leono Pranulio gyvenimui . Jo ginklas buvo - daina. 1963m. įkūrė kapelą ,,Vilnija“ , vadovavo jai iki pat staigios mirties (2008 08 24).
1237 koncertai! L. Pranulis – žmogus iš didžiosios raidės, neeilinė asmenybė, su kuriuo muzikavusieji ir dainavusieji tai prisimena kaip išskirtinį gyvenimo etapą.


,,Vilnijos" kolektyvas, eidamas Leono Pranulio keliu ir pildydamas jo valią, prisimena jo palinkėjimus kapelos (dabar ansamblio) metraštyje...Rūmai
Rūmai
Kelionė į Ispaniją...

www.akordeonai.lt