vasario16
vasario16
Kontaktai
Meno vadovas:

Vytautas Zaikinas

Tel.:+37065627147

Koncertų vadybininkė:

Teresė Poškienė

Tel.:+37061630982,

e.p.: tposkiene@gmail.com

Vasrio 16 minėjimas (2009)

www.akordeonai.lt